Online dobre tłumaczenia medyczne2017-08-11T14:14:37+00:00

Tłumaczenia ONLINE tekstów medycznych każdego typu z angielskiego, francuskiego, włoskiego, katalońskiego, hiszpańskiego i na te języki (wywiad chorobowy, rozpoznanie kliniczne, wypisy szpitalne). Oferujemy tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne, biomedyczne, specjalistyczne.

Wikipedia: „Tłumaczenia medyczne obejmują tłumaczenie dokumentacji technicznej, normalizacyjnej, klinicznej i marketingowej oraz oprogramowań i szkoleń dotyczących wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a także funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. W większości krajów świata wymaga się tłumaczeń na język państwowy literatury i etykiet związanych z wyrobami farmaceutycznymi oraz medycznymi. Często tłumaczeń wymaga także dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia badań klinicznych, tak aby udostępnić ją miejscowym lekarzom i pacjentom. Wykonuje się również tłumaczenia świadectw homologacyjnych dotyczących użytkowania sprzętu medycznego.Aby dokonać przekładu tekstu o tematyce medycznej, poza kompetencjami językowymi, wymagane jest także odpowiednie przygotowanie oraz wiedza specjalistyczna. Biorąc pod uwagę, iż wykonywanie tłumaczeń medycznych jest procesem wieloetapowym, nad ich przebiegiem czuwają biura tłumaczeniowe, które dobierają odpowiednich specjalistów. Etapy takiego procesu mogą obejmować:
– wyodrębnienie tekstu z pliku źródłowego
tłumaczenie – przekład języka źródłowego na język docelowy
– weryfikacja – dokonywana przez innego tłumacza – ma na celu sprawdzenie zgodności tłumaczenia z przyjętą terminologią oraz kontrolę na poziomie stylu redakcyjnego
– powrócenie do formatu pliku źródłowego
– kontrola jakości – polega na sprawdzeniu, czy plik docelowy nie jest uszkodzony, czy zachowana jest poprawna interpunkcja oraz czy dokument wyświetla się poprawnie
– kontrola końcowa – weryfikacji tłumaczenia dokonuje rodzimy użytkownik języka posiadający odpowiednią wiedzę medyczną.
Tłumaczenie tekstów medycznych musi być niezwykle rzetelne, ponieważ od jakości przekładu zależeć może zdrowie, a nawet życie człowieka. Branża medyczna na całym świecie podlega ścisłym normom. Przedsiębiorstwa wybierają współpracę z biurami tłumaczeniowymi, które posiadają certyfikaty lub świadczą usługi zgodnie z poniższymi standardami:
ISO 9001 – międzynarodowa norma, która reguluje systemy zarządzania jakością
EN 15038 – europejska norma regulująca wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych
ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych”

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline