Polityka prywatności 2017-08-11T14:14:37+00:00

ATRANSPL Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta  i użytkownika serwisów  należących do ATRANSPL Ltd obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie dotyczącej polityki prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ATRANSPL Ltd nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  ATRANSPL Ltd.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do ATRANSPL Ltd możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

ATRANSPL Ltd

SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline