TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE) I ZWYKŁE w językach:  francuski, włoski, (tłumaczenia autorskie), oraz angielski, hiszpański, kataloński, niemiecki, niderlandzki i innych językach, których tłumacze są dostępni na terytorium RP.

Tutaj także – Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) – angielski, francuski, włoski, hiszpański, kataloński

Tutaj także – Tłumaczenia medyczne obejmujące tłumaczenie dokumentacji technicznej, normalizacyjnej, klinicznej i marketingowej oraz dotyczące oprogramowania i szkoleń na temat wyrobów farmaceutycznych i medycznych, a także funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Tutaj także – Tłumaczenia dokumentów samochodowych dla pojazdów importowanych z Włoch, Francji, Belgii, Luksemburga i Kanady, obejmujące dowody rejestracyjne, ekspertyzy, badania techniczne, faktury, umowy i inne.