Dokument skanowany do tłumaczenia powinien być czysty. Wszystkie zagięcia, fałdy, rozdarcia ukrywające istotne dane (numery, pieczątki itd.) powinny być wyrównane tak, aby na skanie pokazać jak najwięcej danych. W zasadzie nie dopuszczamy dokumentów skanowanych w trybie tekstowym (czarno-białym). Dokumenty skanowane w kolorze mają więcej danych, z których można łatwiej wywnioskować o naturze tekstu, jeśli dokument jest częściowo nieczytelny. Skany w kolorze zajmują więcej miejsca, lecz coś za coś: zawierają wiecej informacji, tłumacz – zaś – interpretuje informacje, nie cień plamy na papierze. Oczywiście, dokumenty powinny mieścić się w całości na szybie skanera i jeżeli nie udaje się ich tam zmieścić, należy skanować połówkami, lub ćwierciami, zawsze z naddatkiem,  z którego tłumacz wywnioskuje, gdzie dana część się znajduje (można też numerować takie części w nazwie pliku).

Sprawa nie całkiem oczywista dla wielu klientów, to czystość szyby skanera, o którą trzeba dbać, bo wiele “szumów” pochodzi z zabrudzenia szkła. Nie należy stosować do skanowania dokumentów telefonów komórkowych, czy tabletów, skany – bowiem – w ten sposób uzyskane nie są czytelne, posiadają fale, wybrzuszenia i mogą poważnie wpływać na interpretację tekstu. W ogóle doradzamy prasowanie dokumentów przed skanowaniem, oczywiście niezbyt gorącym żelazkiem i bez zastosowania pary.

Osobnym problemem jest nazywanie uzyskanych ze skanów plików graficznych. Wiele aplikacji dodanych do skanera nazywa takie pliki po swojemu, trzeba to pozostawić, natomiast, jeżeli już sami pliki nazywamy, unikajmy w nazwach polskich znaków, czy nazw zbyt długich z przerwami i kropkami. Współczesne systemy komputerowe dają sobie radę z nazwami długimi, pamiętajmy jednak, że istnieją na świecie ludzie używający jeszcze DOS, a tam system przyjmował nazwy do 8 znaków i z długimi nie potrafił sobie poradzić.

Jeżeli chodzi o format plików graficznych, zdecydowanie polecamy jpg (niekiedy nazywane jpeg). Popularny format pdf służy do tworzenia e-booków, nie zaś do edycji plików graficznych (edycja to zwiększanie kontrastu, rozjaśnianie, przyciemnianie, wszystko po to, aby rozpoznać szybciej i skuteczniej tekst). Nie lubimy bmp, tiff, gif, są to bowiem pliki zbyt duże i służą zupełnie innym celom.

Dokument skanowany do tłumaczenia.