Aby zarejestrować  zakupiony za granicą samochód w Polsce niezbędne jest wykonanie tłumaczeń przysięgłych dokumentów pojazdu. Tłumaczenie obejmuje wszystkie niezbędne dokumenty: dowód rejestracyjny, umowa kupna sprzedaży oraz świadectwo własności/skreślenia pojazdu z rejestru w danym kraju. Dokumenty mogą Państwo przetłumaczyć w Atranspl Ltd  z domu! Wystarczy wysłać nam zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną. Cena przesyłki zawarta jest w cenie tłumaczenia. Tłumaczenie wykonujemy na następny dzień roboczy. Cennik tłumaczeń dokumentów samochodowych znajdą Państwo tutaj.

Poza tym trzeba pamiętać o tym, że w kraju obowiązuje daleko posunięta decentralizacja, jeśli chodzi o procedury rejestracji. Każdy powiat, każde starostwo, każde miasto postępują po swojemu, dlatego też przed przystąpieniem do rejestracji używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy nie rozpoczynajmy od tłumacza przysięgłego, lecz od kompetentnego Wydziału Komunikacji po to, aby tłumaczyć tylko to, co jest faktycznie niezbędne. Pamiętajmy przy tym, że w zasadzie ostatnie przepisy zwalniają z obowiązku tłumaczenia dokumentów typowych, o ile nie ma na nich dodatkowych nalepek, pieczątek i wpisów odręcznych.

Tłumaczenia dokumentów samochodowych.