Nowomowa w epoce nowozmiennego postmodernizmu podbija ciągle nowe dziedziny, lepiej nam przechodzi przez usta rusycyzm oczywisty i mówimy “sowiecki” tak, jakby w polszczyźnie istniały sowiety, natomiast “radziecki” skazujemy na banicję, chociaż słowo jest nasze, polskie. Zmiany języka psutego przez polityków dotykają mas i coraz częściej wypowiedzi nasze przypominają amerykańsko-polski żargon. Córka moja powiada, że mam obsesję, że to tylko naturalna ewolucja języka, mnie jednak nie boli sama ewolucja, lecz zubożenie schematów, które kształtują myślenie, no bo myślimy tak, jak mówimy.

W przypadku tłumaczeń, tłumacz zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości staje się tłumaczem przysięgłym, a tłumaczenia przez niego wykonywane są określane jako “tłumaczenia przysięgłe“. Oczywistym jest, że jest to pewien skrót, gdyż logicznie powinniśmy je nazywać “tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego“. Tłumaczeniami zajmują się również tłumacze, którzy nie zostali zaprzysiężeni, czyli zwyczajni tłumacze i tacy tłumacze czasami wykonują taką samą pracę, co tłumacze przysięgli, ale nie mogą postawić na swoim tłumaczeniu pieczątki. Idą wtedy do najbliższego znajomego tłumacza przysięgłego, który poświadcza wtedy ich pracę stawiając pieczątkę i podpisując własnym nazwiskiem. I to jest tłumaczenie poświadczone (jest ono, oczywiście, tłumaczeniem przysięgłym, chociaż wykonanym przez innego tłumacza i przez przysięgłego jedynie poświadczonym).

Z tego wynika, że nie wszystkie tłumaczenia przysięgłetłumaczeniami poświadczonymi, aczkolwiek wszystkie tłumaczenia poświadczone powinny być przysięgłymi. Myślimy tak, jak mówimy, a jeżeli nasz język naginamy do uproszczonej logiki charakterystycznej dla naszych czasów, to i wnioski wyciągamy pokraczne. Dbajmy, zatem, o czystość języka i jasność wypowiedzi, a stawiając pieczątkę tłumacza przysięgłego i poświadczając cudze tłumaczenie w zasadzie powinniśmy ujawniać prawdziwego autora tłumaczenia.