Andrzej Szadkowski tłumaczenia – podpis cyfrowy

Andrzej Szadkowski tłumaczenia – podpis cyfrowy2020-03-21T14:02:33+01:00

Podpis cyfrowy

Współczesność spowodowała, że coraz więcej możemy zrobić na odległość. Wczoraj dokumenty, które przetłumaczył tłumacz przysięgły, funkcjonowały tylko na papierze, z pieczęcią i  podpisem tłumacza. Teraz  możemy tłumaczenie uwierzytelnione wykorzystywać w formie elektronicznej. Tłumaczenia w formie podpisanego elektronicznie pliku pdf  można klientowi dostarczyć bezpośrednio na adres e-mail. Przetłumaczone dokumenty można wysyłać bezpośrednio do urzędów publicznych.

Na czym to polega?

Tłumacz przysięgły posiada kwalifikowany podpis elektroniczny i tym podpisem zastępuje podpis odręczny oraz pieczęć. W pełni uznaje to prawodawstwo polskie i europejskie.

Za Wikipedią: ” Podpis kwalifikowany – elektroniczny podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną.

Podpis kwalifikowany – do 6 października 2016 r. skrót od bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, czyli podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym. Obecnie jest to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Do 6 października 2016 r. podpis elektroniczny musiał być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.

Kwalifikowany certyfikat w Polsce musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS). Ponadto obecnie obowiązuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162).

Certyfikat kwalifikowany może być wydawany jedynie osobom fizycznym. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby.”

Dysponujemy podpisem kwalifikowanym, dzięki czemu nasze tłumaczenia możemy nim opatrzyć, oszczędzając klientom kosztów i mitręgi.