Polityka prywatności

Administratorem strony i danych z nią związanych jest ATRANSPL Limited, 27 Old Gloucester Street  London WC1N 3AX, UK, Company No: 07419908.

Korzystając ze strony oświadczasz, że akceptujesz niniejszą Politykę prywatności.

ATRANSPL Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego klienta  i użytkownika serwisów  należących do ATRANSPL Ltd obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie dotyczącej polityki prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ATRANSPL Ltd nie pobiera, ani nie sprzedaje osobom trzecim żadnych danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez  ATRANSPL Ltd.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do ATRANSPL Ltd możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (chociażby po to, aby napisać komentarz). Danych takich nie weryfikujemy, a adres IP w komentarzu usuwamy za pomocą wtyczki Remove IP.

ATRANSPL Limited, 27 Old Gloucester Street  London WC1N 3AX, UK, Company No: 07419908.