Polityka prywatności

Administratorem strony i danych z nią związanych jest Andrzej Szadkowski, Długochorzele 18, 19-335 Prostki.

Andrzej Szadkowski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do Andrzeja Szadkowskiego obowiązuje aktualna Polityka prywatności znajdująca się na stronie dotyczącej polityki prywatności.
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Andrzej Szadkowski nie pobiera, ani nie sprzedaje osobom trzecim żadnych danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Andrzeja Szadkowskiego.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Andrzej Szadkowskiego możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych (chociażby po to, aby napisać komentarz). Danych takich nie weryfikujemy, a adres IP w komentarzu usuwamy za pomocą wtyczki Remove IP.

Andrzej Szadkowski, Długochorzele 18, 19-335 Prostki.