Popularność to drugi element mojej triady. Produkt dzięki stronie internetowej powinien stać się popularny, czyli dotrzeć do jak największej ilości użytkowników sieci. Ba, ale czy tylko? Istnieje cała masa sposobów na tak zwany tani traffic, czy też nawet traffic darmowy, w trakcie którego na nasze strony wchodzą jedynie odczłowieczone przeglądarki bezosobowych komputerów. Czy to nam się podoba, czy nie popularność może przekształcić się dzięki konwersji w konkretny pieniądz jedynie dzięki aktowi wolnej woli żywego klienta, a tego nam same “wejścia na stronę”, czy “kliknięcia” nie mogą zagwarantować. Nasza popularność w Internecie powinna rozprzestrzeniać się wśród tak zwanych “targeted visitors“, czyli użytkowników, którzy wchodząc na naszą stronę będą wiedzieć, po co tam wchodzą.

Podstawowe kryterium popularności w marketingu to ilość. Produkt z kilku, lub jednego źródła adresowany jest do jak największej liczby odbiorców. W ramach popularności  pojawia się publiczność, czyli rozproszona przestrzennie zbiorowość konsumentów.

Jeżeli mój produkt osiągnie pewien poziom rzeczywistej popularności, stanie się łatwiej podatny na konwersję.