Pozycjonowanie stron Białystok.  Marketing z chwilą powstania Internetu uzyskał nową szansę, jednocześnie jednak pojawiły się w nim nowe problemy. Pojawiła się także konieczność odpowiedniego pozycjonowania stron internetowych, które nie są niczym innym jak nowymi mediami reklamowymi. Oprócz tego kryzys spowodował, że wiele osób, chwytając się ostatniej – w ich mniemaniu – deski ratunku, rozpoczęło rozpaczliwe poszukiwania nowych źródeł utrzymania, uważając – niekiedy słusznie – że właśnie Internet ich uratuje…

Z Wikipedii: Białystokmiasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, w Nizinie Północnopodlaskiej leżące nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego. Według danych z 31 grudnia 2010 r. miasto miało 295 198 mieszkańców. Wśród miast wojewódzkich Polski, Białystok jest 2. miastem pod względem gęstości zaludnienia, 11. pod względem ludności i 13. pod względem powierzchni. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto z przyległymi gminami tworzy aglomerację białostocką.”