Pozycjonowanie stron Łódź.  Odwiedzający stronę powinni być odwiedzającymi świadomymi (organicznymi). Pozycjonowanie strony internetowej służy właśnie sprowadzeniu na stronę takich właśnie odwiedzających. Ruch sztuczny, produkowany przez automat, niczego nie załatwia. Marketing nie karmi się pustymi kliknięciami, a klient zawsze musi być konkretny…

Z Wikipedii: Łódź  – miasto na prawach powiatu w środkowej Polsce, położone na Wzniesieniach Łódzkich, nad rzeką Ner. Siedziba władz województwa łódzkiego, powiatu łódzkiego wschodniego oraz gminy Nowosolna. Przejściowa siedziba władz państwowych w 1945 roku. Ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 22 prywatne), a także kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności zameldowanej (737 098 osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²). Pochodzenie nazwy Łódź nie zostało dotąd przekonująco wyjaśnione. Istnieje kilka hipotez pochodzenia nazwy miasta. Według jednej z nich ma się wywodzić od szlacheckiego nazwiska rodowego Łodzic lub od imienia Włodzisław. Według kolejnej pochodzi od staropolskiego określenia wierzby – „łozy”. Kolejna wywodzi ją od nazwy rzeki Łódka lub od „łódki” wodnego środka komunikacji. Najbardziej uzasadniona wydaje się ta ostatnia ponieważ przez Łódź przepływa aż 18 większych lub mniejszych rzek oraz strumieni, które obecnie pozostają niewidoczne z zewnątrz ponieważ są niewielkimi ciekami wodnymi i w większości płyną przez miasto ukryte w podziemnych kanałach. Odegrały one jednak w przemysłowym rozwoju miasta istotną rolę. W 1822 roku w granicach Łodzi działało aż 15 młynów wodnych umiejscowionych na tych rzeczkach, a łatwy dostęp do wody stał się jedną z podstawowych przyczyn budowania na ich bazie foluszy, a później lokalizowania w mieście szeregu fabryk włókienniczych. Ludność niemiecka przyswoiła w XIX w. nazwę do formy Lodz bądź Lodsch. Po włączeniu miasta w granice Rzeszy Niemieckiej administracja nazistowska wprowadziła w 1940 nazwę Litzmannstadt – na cześć gen. Karla Litzmanna.”