Pozycjonowanie witryn za granicą jest tym samym, co pozycjonowanie w kraju, jedynie konstrukcja witryny jest w innym języku. Dlatego też, tak samo, jak przy witrynie w kraju, najważniejsze jest takie zbudowanie witryny, aby roboty mogły jak najskuteczniej wyszukać odpowiednie frazy w zawartości. Samo się przez się rozumie, że webmaster i twórca witryny powinien być osobą znającą język, w którym witryna pojawi się w sieci. Tworzenie witryn po polsku, a potem tłumaczenie warstwy tekstowej na określony język jest trochę błądzeniem po omacku, ze względu na to również, że każda rzeczywistość językowa jest w istocie inną rzeczywistością gospodarczą (a przecież witryna ma służyć promocji produktu na specyficznym rynku). Wykonana po polsku, a nawet nieźle przetłumaczona witryna, jeżeli jest strukturalnie kulawa i nie przylega do wymagań obcej rzeczywistości, nie zostanie przez roboty zauważona, a pozycjonowanie sprowadzi się tutaj do prostego wydawania pieniędzy na reklamę (co jest z pewnością czynnością zewnętrzną i nie zawsze skuteczną).