Właściwie pozycjonowanie dokonywane jest już przy budowie strony internetowej i jest zespołem czynności, jakie powinien wykonać “webmaster” – nie kto inny – po to, aby taka strona była poprawnie indeksowana przez wyszukiwarki. Sam nazywam takie pozycjonowanie wewnętrznym, bowiem nie są mu w stanie pomóc, ani przeszkodzić żadne działania zewnętrzne. Witryna (strona internetowa), będąc środkiem przekazu odpowiedniej zawartości (produktem), dzięki jak najjaśniejszej kontrukcji i jedynej w swoim rodzaju treści sama z siebie przedstawia się robotom wyszukiwarek, wzbudzając ich zainteresowanie. Niczego więcej tutaj dodać, ani ująć nie trzeba. Zbiór reguł technicznych obowiązujących webmastera i konstruktora strony nie jest wcale, w przypadku pozycjonowania, oddzielnie napisaną biblią. Dobre pozycjonowanie rozpoczyna się w chwili podjęcia decyzji o zbudowaniu witryny. Do mnie, natomiast, docierają prośby o poradę od właścicieli witryn już gotowych, którzy nie potrzebują, w istocie, pozycjonowania, lecz kampanii reklamowych, te zaś organizując nie jestem w stanie w żaden sposób naprawiać błędów powstałych już na poziomie konstrukcji.  Jeżeli bardzo chcemy się upierać:  takie kampanie reklamowe można nazwać “pozycjonowaniem zewnętrznym”, chociaż obstawanie przy tej nazwie tworzy niepotrzebnie bałagan w głowie użytkowników Internetu. Roboty są bardzo logiczne i łatwo przewidywalne, a respektowanie najprostszych zasad pozwala je zadowolić. Te zasady to tylko: unikatowa treść (tekstowa, nie graficzna) i czytelna forma. Reszta to marketing.