Produkt – pierwszy element mojej triady, chyba najbardziej oczywisty (chociaż jest kilka spraw, o których należy pamiętać po to, aby nie zdziwić się, czekając na sprzedaż ze strony internetowej miesiącami).

Po pierwsze: istnieją produkty, których w Internecie sprzedać się nie da, lub też których sprzedaż jest śladowa (dotyczy zwykle hobbystów). Tutaj dobrze jest zastanowić się nad pojęciem “rynku docelowego” :  rynek docelowy to grupa klientów, do których firma zdecydowała się skierować działania marketingowe i ostatecznie sprzedaż towarów. Dobrze zdefiniowany rynek docelowy jest pierwszym elementem strategii marketingowej. Rynek docelowy i zmienne  marketingowe produktu, a więc miejsce (dystrybucja), promocja i cena to cztery elementy strategii marketingowej, od których zależy powodzenie produktu na rynku. To odnosi się do rynku w ogóle, w przypadku Internetu ten rynek docelowy jest o tyle bardziej skomplikowany, o ile trzeba mieć świadomość faktu, iż istnieją klienci, do których – z różnych względów – Internet nie dociera.

Coca Cola” nie jest produktem sprzedającym się przez Internet, chyba że chodzi tutaj jedynie o reklamowe wsparcie marki i jakieś czynności charytatywne. Nie sprzedaje się raczej przez Internet trumien, chyba że chce się lokalnie zareklamować sklep, lub też wytwórca trumien szuka przez Internet w świecie dystrybutorów.

Osobnym zagadnieniem jest sprzedaż usług w Internecie. W największym skrócie, mniej więcej tak samo, jak w przypadku sprzedawcy trumien, chodzi o lokalną reklamę zakładu usługowego (pojawia się tutaj pojęcie “pozycjonowania lokalnego“, moim zdaniem najskuteczniejszego w przypadku usług).