Tytuł artykułu znajduje się na samym początku kodu źródłowego i robot przez pryzmat tytułu patrzy na całą resztę. Dlatego też tytuł powinien zawierać w skróconej, syntetycznej formie, najważniejszy komunikat o treści artykułu. Kiedyś nazywano to (w przypadku piosenek) szlagwortem, sądzę, że definicja ta istotnie opisuje naturę tytułu. Należy przy tym pamiętać, że dobrze jest, jeżeli tytuł zawiera w sobie jakieś ważne słowo kluczowe odnoszące się do całego portalu, a takie słowo powinno potem występować tak w opisie, jak i w tagach, no i – oczywiście – w treści całego artykułu, zachowując jednak odpowiednie proporcje (to nazywa się nasyceniem treści słowami kluczowymi). Trzeba pamiętać, że z niczym nie wolno przesadzać, czyli nie należy ze słowami kluczowymi postępować podobnie, jak z makiem w dobrym makowcu. Dlatego też użyty powyżej tytuł zupełnie wyczerpuje konieczne atrybuty i wystarczy, nie kombinując zbytnio, tutaj zastosować tytuł pozycjonowanego artykułu.