Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia uwierzytelnione. Takie tłumaczenia mogą być również wykonywane przez dowolną osobę, jednakże powinny być uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego dzięki władzy, jaką ten tłumacz uzyskał w chwili składania przysięgi.

Kiedyś tłumaczenia takie nazywano po prostu tłumaczeniami przysięgłymi, współcześnie obowiązujący obyczaj językowy nakazuje je nazywać uwierzytelnionymi, należy jednak pamiętać, że pojęcie tłumaczenia uwierzytelnionego jest szersze, jako że przypisuje tłumaczeniom wykonanym przez dowolną osobę moc tłumaczenia przysięgłego nadaną w trakcie uwierzytelnienia.

Uwierzytelnienie tłumaczenia wykonanego przez kogokolwiek jest prerogatywą tłumacza przysięgłego.