Zlecenia

ZLECIĆ TŁUMACZENIE MOŻNA OSOBIŚCIE, POCZTĄ, A TAKŻE ONLINE. PO OTRZYMANIU ZLECENIA WYCENIAM KOSZT TŁUMACZENIA, PRZEDSTAWIAM WYCENĘ KLIENTOWI I CZEKAM NA JEGO ZGODĘ. WYSTAWIAM WÓWCZAS FAKTURĘ PROFORMA I OCZEKUJĘ PŁATNOŚCI. PO OTRZYMANIU ZAPŁATY WYKONUJĘ TŁUMACZENIE WRĘCZAJĄC JE, LUB WYSYŁAJĄC W FORMIE PAPIEROWEJ, A TAKŻE, JEŚLI KLIENT SOBIE TEGO ŻYCZY, W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, Z KWALIFIKOWANYM PODPISEM CYFROWYM. PŁATNOŚĆ DOKONYWANA JEST NA MOJE KONTO ZGODNIE Z DANYMI BANKOWYMI PODANYMI W FAKTURZE, LUB W FAKTURZE PROFORMA. W PRZYPADKU ZLECEŃ DUŻYCH KAŻDA PŁATNOŚĆ REALIZOWANA JEST PO UPRZEDNIM POROZUMIENIU Z KLIENTEM.